2020-12-24

क्यान्डी मेसिनरीमा क्यान्डी बनाउने मेशिनको प्रभाव।

क्यान्डी फर्मिंग मेशिन सरल संरचना, राम्रो प्रदर्शनको साथ कडा क्यान्डी उत्पादन उपकरणको एक प्रकार हो, सजिलो अपरेशन र उच्च उत्पादन दक्षता। मेशिन बिभिन्न sp सँग प्रयोग गर्न सकिन्छ