2021-07-05

के तपाईंलाई थाहा छ एरेटि मेशिन थोक मूल्यको दैनिक रखरखाव ज्ञान के हो?

एरेटिंग मेशिन थोक मूल्य भनेको "माइक्रोबबल्स" सिधा उपचार नभएको ढलमा डिफ्यूजर इम्पेलर मार्फत।